Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 21.02.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
- Uchwały Nr 412/57 Rady Ministrów z dnia 30.10.1957 r. w sprawie połączenia Instytutu
Barwników i Półproduktów z Instytutem Chemii Stosowanej w Instytut Przemysłu Organicznego;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.11.2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1647);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.10.2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw
państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby
bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 198, poz. 1313);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.06.2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2003 r. nr 116, poz. 1090 z późn. zm.);
- Statutu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego zatwierdzony przez Prezesa
Centrum Łukasiewicz w dniu 28.08.2019 r.


Informacje

Opublikował: Administrator: Michał Gańko
Data publikacji: 2010-08-16
Data modyfikacji: 2019-10-07