Skład Rady Instytutu

Sieci Badawczej Łukasiewicz -

Instytutu Przemysłu Organicznego kadencji 2019 -2023


Stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko

  • - dr inż. Daniel Buczkowski - Sekretarz
  • - dr hab. prof. nadzw. Jerzy Grabiński*
  • - mgr Rafał Jakubowski*
  • - dr Monika Karpińska
  • - dr Jarosław Kudelski*
  • - dr Inga Mrzyk - Zastępca Przewodniczącego 
  • - dr inż. Wojciech Orciuch*
  • - dr hab. Zbigniew Rogulski* - Przewodniczący
  • - dr inż. Tomasz Stawiński*

*członek Rady Instytutu niebędący pracownikiem Instytutu Informacje

Opublikował: Administrator: Michał Gańko
Data publikacji: 2010-08-16 
Data modyfikacji: 2021-01-05