Dyrektor Naczelny

dr inż. Krzysztof Bajdor
tel. 22 88 41 280

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych

mgr inż. Anna Czykwin
tel. 22 88 41 250

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji
VACAT

Główny Księgowy

mgr Zofia Duszyńska
tel. 22 88 41 303

Informacje

Opublikował: Administrator: Michał Gańko
Data publikacji: 2010-08-16
Data modyfikacji: 2021-04-05